PLANA PERSONAL DE JAUME MASSANÉS I PAPELL

10 de març 2011

La Plataforma pel Dret de Decidir fa una Crida a les Institucions catalanes perquè no treguin les ajudes a l’associacionisme i demanen a les altres entitats que s’hi adhereixin

Carta oberta al Govern de la Generalitat i Governs d'altres Institucions Públiques Catalanes:
            Els representants de les nostres Institucions Nacionals recorden, públicament, moltes vegades, que una de les característiques més remarcables del poble català és tenir una xarxa d'entitats cíviques, socials i culturals que articulen la societat civil. La vida associativa constitueix, en efecte, la cara i els ulls de la identitat nacional catalana i és una de les fonts del seu benestar col·lectiu. Per això, sempre, especialment des que hem entrat en el procés de restabliment de les nostres llibertats, hi ha hagut una constant complicitat entre les nostres Institucions representatives i aquestes  associacions. S'ha construït una relació de mútua simbiosi que impulsa el progrés del nostre poble en tots els nivells.
            L'associacionisme català se sosté gràcies a les aportacions voluntàries de la gent que hi participa i a les ajudes que rep de les Institucions nacionals, que ho tenen en compte en els seus pressupostos, per més que no hi signifiquin una quantitat especialment apreciable.
            Tot i així, en els moments de crisi, com els que estem experimentant ara, els nostres governs, que no deixen d'insistir en la necessitat de mantenir viu l'associacionisme a fi d'alimentar el benestar col·lectiu, deixen de posar l'atenció que caldria per garantir les activitats que realitzen  sense ànim de lucre. De fet, molts projectes, dotats d'ajudes econòmiques aprovades, no es poden portar a la pràctica per l'incompliment puntual dels qui, des de les Institucions públiques, s'han compromès a copagar-ne els costos. La situació ha esdevingut tan greu que moltes entitats, solvents i de prestigi, es veuen obligades a plantejar-se si han de plegar.

            Davant d'una pèrdua anunciada de tantes associacions, de conseqüències tan negatives per a la vida del nostre poble, és urgent que els dirigents de les nostres Institucions públiques reconsiderin la seva conducta, almenys per evitar mals difícilment reparables. Perquè, com és ben sabut, la gran majoria de les entitats en procés de liquidació han  necessitat molts anys per aixecar-se i créixer.
           
Fem una crida, doncs, mitjançant aquesta Carta oberta, a les nostres Institucions perquè es replantegin aquesta decisió, tot demanant que s'hi adhereixin les entitats afectades avui o probablement un demà proper. Cadascuna d’aquestes entitats forma part d'un tot que permetrà veure les dimensions que  ha pres aquest conflicte i contribuirà a estendre el crit d'alerta cap als nostres representants elegits. Manifestem que la Plataforma pel Dret de Decidir no rep cap subvenció de les nostres Institucions i, per tant, el nostre objectiu és contribuir a la cohesió social del nostre país i solidaritzar-nos amb les entitats que necessiten  les esmentades ajudes.

Volem que les entitats de la societat civil sobrevisquin!!!

Junta de la Plataforma pel Dret de  Decidir
Àrea de comunicació
Carme Forcadell 667658536